Saturday, May 25, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးတေၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈဢွင်ႇလိၵ်ႈပိူဝ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ၺႃ

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ယဝ်ႉၸၼ်ႉ သုင်ၼႂ်းမိူင်းလႄႈၼွၵ်ႈမိူင်း။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 01-05/02/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇ မပႃႇလ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇၸဝ်ႈဢွင်ႇၸၼ်ႉလိၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းလႄႈၼွၵ်ႈမိူင်း တီႈ ၵျွင်းလူင်ပုင်ႇဝူဝ်း ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၼႂ်းသင်ၶၸဝ်ႈ 5 ၸဝ်ႈဢၼ်ဢွင်ႇလိၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉမီး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ (လၢဝ်ၶိူဝ်း) ၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၸၼ်ႉ (B.A.) မိူင်းထႆး ။ ၸဝ်ႈၶူးသုၸိတ်ႉတႃႇလင်ႇၵႃႇရ ဢွင်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉ ထမ်ႇမႃႇၸရိယ ၵျွင်းၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶူးသုၸႃႇတ ၸၼ်ႉလူင် ၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်း ၊ ၸဝ်ႈၶူး သုၸိတ်ႉတ ဢွင်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉလူင် ၵျွင်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတႃႉၻၸ ၸၼ်ႉလူင် ၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ (လၢဝ်ၶိူဝ်း) လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပၢင်ပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇ ၸတ်းမႃးပဵၼ်ပွၵ်ႈထူၼ်ႈသွင်ၶႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႃႇသႃ သႃသၼႃ ႁႂ်ႈပေႃးႁိုဝ်ႈႁိုင်းပိူင်သႂ် ၵႂႃႇဝၼ်းၼႃႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းတီႈတေမႃး တၢင်းလင်ၼၼ်ႉ ပေႃးတေမီးႁႅင်းၸႂ်သေ ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇၼႆႉ တေမီးပႃး ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ ၵႅၼ်ႇ ၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ (18) ယိူင်းဢၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ တေ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လိၵ်ႈလၢႆးၽႃႇသႃ သႃသၼႃ တေၶိုၼ်ႈယ်ႂ်ႇမႂ်ႇသုင် – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း