Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 5 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃတႅပ်းၽိုၼ်းၼႆသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတူဝ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 5 ၵေႃႉ တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 08/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃတႅပ်းၽိုၼ်း တင်းၼိူဝ်မၢၼ်ႈၸႅတ်ႈ ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း 2 လၵ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ။ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇ ႁိမ်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈၶဝ် 2 ၵေႃႉ။ သမ်ႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ထႅင်ႈၼိုင်ႈလုၵ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ သႂ်ႇၶဝ်ထႅင်ႈ တင်း 5 ၵေႃႉ။ မၢၼ်ႈၸႅတ်ႈၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း 5 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးတင်း 5 ၵေႃႉၶႃႈယဝ်ႉ။ တႃႇ 4 ၵေႃႉတႄႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၶၢင်၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ သမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ။ ၼႂ်းၶဝ် 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမီးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တေႃႈ လဵဝ်တႄႉ လႆႈသူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ” ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇဢေႇရဝႃႇတီႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉဢႃယု 50 ပီၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်း 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ၶဝ်ႇလူင်းတႂ်ႈ တင်းသွင်ၶွၼ်။ လိူဝ်ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉတႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉၸွမ်းတူဝ် ၸွမ်းပုမ်လႄႈ ၸွမ်းၶႃ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း 2 လုၵ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေ ပဵၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင်၊ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆလႄႈ သိုၵ်းတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပီ 2016 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 20 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်း ႁွင်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈသေ လႆႈလူႉ လႅဝ်တင်းၼမ်လၢႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း