Tuesday, October 3, 2023

ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ

Must read

ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ (ဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈမူတ်းၼၼ်ႉ) ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ သိုဝ်ႉၶၢႆၸၢႆႇၵၼ်ယဝ်ႉ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၵၢတ်ႇမႂ်ႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 26/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး၊ ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ၊ ႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆးလႄႈ ၽွင်းလူင်လၢႆလၢႆ ႁွင်ႈၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႅတ်းမႆလၢႆႈပိုတ်ႇ ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးၶမ်းဢွင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပိုတ်ႇၵၢတ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်း လႄႈ ၽူႈတၢင် တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၵၢတ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႅတ်းမႆလၢႆႈ ပိုတ်ႇပၢႆႉၵႂႃႇ”ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပိုတ်ႇၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈ ဝဵင်းလႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ။

Photo by – SHAN/ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး မႃးပိုတ်ႇၵၢတ်ႇမႂ်ႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ

တေႃႈလဵဝ် ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉ ပဵၼ် 2 ၸၼ်ႉ တင်းမူတ်း မီး 600 ႁွင်ႈပၢႆ။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ ႁပ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် တင်းမူတ်း သဵင်ႈငိုၼ်းယူႇမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၸဵတ်းႁဵင်သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/1/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ(ရှမ်းပြည်အလှ) တင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ လိူမ်ႈလႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇပၢႆႉၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ။ တီႈပၢႆႉၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉ 2 ၽႃသႃ လိၵ်ႈတႆးတင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ။

ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ၺႃးၾႆးမႆႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပီ 2016 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်း တႆးႁၢင်ႈလီ လႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်းၶိုင်သၢင်ႈႁဵတ်းမႂ်ႇၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း