The Four Cuts | တႅပ်း 4 တႅပ်း

0
425

ငဝ်းတူင်ႉ လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင်ႈတႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE