Wednesday, June 19, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA – လူႉသဵင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ လေႃႇၺႃး တင်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းတင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မီးၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 06/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶလရ 43 တင်း ၶမရ 528 ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈ ယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၶႅင် ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း သမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်း RCSS/SSA ထႅင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢင်းတင်း ဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႅပ်ႊသၢႆႊ Tai Freedom ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ၼႂ်း ပၢင်တိုၵ်းတင်းသွင်တီႈၼႆႉ သိုၵ်းတႆးဢမ်ႇလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းမိူင်းပဵင်းဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 03/01/2018 တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶိင် ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်တပ်ႉၵွင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 80 ပၢႆ ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ယိုဝ်းသိုၵ်းတႆး RCSS 4 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်းယူႇၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈ မိူင်း NCA မႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇ RCSS/SSA ဢမ်ႇယွမ်း 25 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း