Wednesday, June 7, 2023

ထႆး – လၢဝ်း – မၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၾိုၵ်းသွၼ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈပၼ်ႁႃၾႆးမႆႈပႃႇ

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ် သၢမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ထႆး- လၢဝ်း – မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ႁႃးတၢင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၾႆးမႆႈပႃႇ။

ဝၼ်းတီႈ 07/01/2018 တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈထႆး၊ မၢၼ်ႈလႄႈ လၢဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်း သွၼ်တႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႄႉၵင်ႈၽေးၾႆးမႆႈပႃႇ 3 ၽႅၼ်ႇလိၼ် Golden Triangle Fire Volunteer Laos – Myanmar – Thai 2018 မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်သိုၵ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ 1,000 ၵေႃႉ။ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး MaeSaiNews ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီးၵၢၼ်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ၶိူင်ႈမႆႉၶူဝ်းတိုဝ်းတႃႇ မွတ်ႇၾႆးပႃႇ၊ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈႁူမ်ႈၵၼ်ပၼ်ႇလႅင်( ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သူႊရသၵ်ႊ ၵၢၼ်ႊၸၼရတ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇသၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၾႆးပႃႇၼႆႉပဵၼ်တူၼ်ႈတေႃႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃႇလူတ်းယွမ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးဢၢႆၵွင်ႉဢၢႆၵႂၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 13/06/2017ၼၼ်ႉၵေႃႈ – ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် TBC မၢၼ်ႈ-ထႆး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ထူင်ႊၶျႆႊ မိုဝ်ႊၼၼ်ႊလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်တၢၼ်းဢူး (သိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ဢိၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထႅင်ႈ လၢႆၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသွင်ၾင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉ 2,000 တူၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈဝင်ႊလၢဝ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး တင်းတီႈ ဝၢၼ်ႈပုင်းထုၼ် ဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း