Tuesday, June 18, 2024

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးတၢႆ

Must read

ၵႃးလူင် တၢင်ႇဝူဝ်းလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။

Photo by – Tin Maung Thein/ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းတီႈ 12/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 2 ၵေႃႉ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃးလူင် တၢင်ႇဝူဝ်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ၶျွင်းၶျေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၸီႇဝိတ ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း ၽူႈၸၢႆးၸွမ်းၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႈၶေႃးႁွႆးၼိုင်ႈ၊ တီႈဝႂ်ႁူ 2 ႁွႆး၊ တီႈၵွၵ်းႁူဝ် 1 ႁွႆး” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ႁပ်ႉႁၢႆးငၢၼ်းတႄႉ မီးၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းလင်ၵႃးသေ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ။ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ။ ၸိူဝ်းၵိုတ်းတႄႉဢမ်ႇတိူဝ်ႉၶႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

“ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပလိၵ်ႈတီႈၵျွၵ်ႉမႄး တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ လွင်ႈဝႃႈ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ လမ်း ယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉ” ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

Photo by – Tin Maung Thein/ မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်ယိုဝ်းၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး တၢင်ႇဝူဝ်း ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပီ 2020ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃး ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၵႆႉၺႃးယိုဝ်းယူႇ တႃႇ သေႇ။ ၼႂ်းပီ 2019 မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ ၸွမ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈၽူႈလူင်းမိုဝ်းယိုဝ်းသေပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈ ၵႆႉပဵၼ်လွင်ႈယိုဝ်းၵႃႈတၢင်ႇဝူဝ်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း