Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး မီးႁိမ်း 1,500 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၸူးၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/12/2017 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 4-5/01/2018 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိၼ်ၽိူၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ႁိၼ်တႅၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလုၺ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵႆႇတၢႆလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢၢႆႈပူင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၸူးၵျွၵ်ႉမႄး သွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉတီႈၸလွပ်ႈ/သလႃး 4 တီႈသေဢမ်ႇၵႃး တင်းမိူင်းငေႃႉၵေႃႈ မီးၵႂႃႇ 300 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ပၢႆႈလူင်းမႃးၼႆႉ တီႈဝတ်ႉ 4 ဝတ်ႉ ၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄး မီး 1100 ၵေႃႉပၢႆ။ တီႈမိူင်းငေႃႉသမ်ႉ ၽႄၵၼ် ယူႇ 2 တီႈ ၼႂ်း 2 တီႈၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် မီး 300 ပၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းမႃးယူႇသဝ်းၸွမ်း ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်း ၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ၼႆႉၵေႃႈတေဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ ပေႃးသွၼ်ႇၼပ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း ၵူၼ်းပၢႆႈ တေဢမ်ႇ ယွမ်း 1500 ၵေႃႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ ၶဵင်ႈၶႅင်ငႃၵၼ်ဝႆႉပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ် လႄႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ လူင်းမႃး ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်း တေလႆႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ တေႃႈလဵဝ် သိုၵ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇ ဢမ်ႇတိုၵ်းၵၼ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းထွၼ်ဢွၵ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၶဝ်ငႃၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းယူႇလွႆတေႃႇလွႆသေ ငႃၵၼ်ဝႆႉ။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းတႄႉၶဝ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်ၵမ်ႉထႅမ်ၸူး တင်းမိူင်း ငေႃႉလႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး။ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈၸလွပ်ႈ/သႃလႃး ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉ မႄးၼၼ်ႉ တူမ်ႈႁုင်လဵင်ႉၵၼ် ၼိုင်ႈဢွင်ႈတီႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 4-5 ထူင် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝူင်ႈၵၢင် ၼမ်ႉသၼ်ႇ တင်း ၵျွၵ်ႉမႄး။ ၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁိၼ်တႅၵ်ႇ၊ ႁိၼ်ၽိူၵ်ႇ၊ ၵၢႆႇတၢႆ၊ ၼႃးလုၺ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢၢႆႈပူင် ယွၼ်ႉဝႃႈ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တိတ်းၸပ်း ၵၼ်ဝႆႉ။ တေႃႈလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈပႆႇတႅၵ်ႇသေတႃႉ တင်းသွင်ငႃၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈလူင်းမႃးၸူးၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

Photo by Kan Thar

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း