Wednesday, June 7, 2023

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ သတ်ႉထႃးတီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယု ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်း (သီရိတွၼ်းႁိူင်း) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼွၵ်ႈမိူင်း/ၼႂ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ယေႃးမုၼ်တင်းၼမ်လၢႆ။

ဝၼ်းတီႈ 01-05/01/2018 သင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ တီႈဝတ်ႉၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

- Subscription -

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၺႃႇၼသီရိ(ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သႃသၼႃ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်း ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးတႄႉ ၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေၸွႆႈပူၵ်းတင်ႈၵမ်ႉ ထႅမ် ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈမၼ်းၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး 45 တီႈ။ လွင်ႈၼႆႉ လႆႈၽိတ်ႈပၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈ 45 ၸႄႈဝဵင်း မႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵုမ်ၵၼ် တီႈၼႆႈမိူဝ်ႈဝႃး။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ၶၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၵျွင်းထၢတ်ႈတေႃႇဝဵင်းလွႆလႅမ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ၊ ၸဝ်ႈတူၼ်းၶူလူင်ၸဝ်ႈသုၶမ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း ၵေႃႈမႃးတင်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပီၼႆႉ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၼ်ႂ်းဝၢင်း ဝတ်ႉၼႆႉ ၵူႈပီပၼ်ပိူၼ်ႈၶၢႆၶူဝ်း ပီၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶၢႆယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းၼွၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၼၼ်ႉ တေဝႆႉပၼ် ၽူႈတေမႃးၸႃႇၵႃႉ လဵင်ႉလူ ပီႈၼွင်ႉမႃးပၢင်ပွႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇႁႂ်ႈၵဵပ်းၵႃႈဝႆႉလူတ်ႉၵိုတ်းလူတ်ႉ ၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 05/01/2018 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈတႄႉ တေၶဝ်ႈၵမ်ဢ တိတ်ႉထၢၼ်ႇ တေဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း၊ တေဢမ်ႇသုင်းသွမ်း တၢင်းၵိၼ် သင်သေပိူင်၊ ၼမ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇသုင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၽႂ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝၼ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တိုဝ်းၵမ်မႃးၵူႈပီ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပီၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼွၵ်ႈမိူင်း/ၼႂ်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၼွၵ်ႈမိူင်းသမ်ႉ မိူၼ် မိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၶႄႇလႄႈ မိူင်းပူႇထၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈထႅင်ႈလၢႆမိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈ ပေႃႈသႅင်လႃႈ လႄႈ မႄႈၶမ်းလႃႈ။ ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸိုင်ႈထႆး။ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ 4 ပီ ထိုင် 10 ပီၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းႁူႉၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႆး။ ထိုင်မႃး ဢႃယု ၸဝ်ႈလႆႈ 11 ပီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ဢႃယု 12 ပီ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸင်ႇၵႂႃႇ ၽိတ်ႈပၢင်းၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉသေမႃး ပူၵ်းပွင်သႃသၼႃတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း