Thursday, June 20, 2024

ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉသဵင်ႈ

Must read

ၸၢႆးဢၢႆႈၼွင်ႉ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးထဵင်ႇလိၼ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 38 ပီ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။

Photo by – SNLD Namkham/ ၸၢႆးဢၢႆႈၼွင်ႉ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးထဵင်ႇလိၼ်းဢွင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 13/11/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢၢႆႈၼွင်ႉ ဢႃယု 38 ပီ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ် ယွမ်ႇ 6 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၽူႈပဵၼ်တႆးၵေႃႉတင်း ၸၢႆး ဢၢႆႈၼွင်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၼ်းၸၢႆး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးၶႃႈ။ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တပ်း ပဵၼ်မိူဝ်ႈၼႂ်း လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ ဢဝ်မႃး ပဵၼ်တွင်ႉၸဵပ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မၼ်းတေဢၢင်ႈယူတ်းယႃၼႆသေ မိူဝ်းၵႂႃႇ။ မိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းပႆႇႁိုင်သင် သမ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၼ်ႉသေ တေဢၢၼ်းလူင်းမႃးယႃတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇၵမ်းလဵဝ်ၵေႃႈပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇယႃၼၼ်ႉၼႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ မႃးပဵၼ်ၼၢဝ်(တုပ်းကွေး) ထႅင်ႈသေ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ႁႅင်းယဝ်ႉ မႃး ၼႄတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ တီႈတပ်းမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈၵွၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ၶႂ်ႈငၢႆးမိူၼ်(ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ)။ ၵမ်းၼႆႉ B ပူဝ်း၊ C ပူဝ်းၵေႃႈသမ်ႉၶဝ်ႈထႅင်ႈ မေႃယႃၶဝ် ပၼ်ယႃႁႂ်ႈမႃးၵိၼ်တူၺ်း 2 လိူၼ်၊ ပေႃးယဝ်ႉႁႂ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းၼႄမေႃယႃ ၶိုၼ်း ၼႆသေ တၼ်းမႃးယူႇႁိူၼ်းလႆႈမွၵ်ႈလိူၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢၢႆၼွင်ႉ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးထဵင်ႇလိၼ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 38 ပီၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၶိင်းၸေႃႇဢွင်ႇလႄႈ ၼၢႆးၶိၼ်ႇထေး။ တႄႇၼႃႈ ႁိူၼ်းၸွမ်းၼၢင်းၸၢမ်ငိုၼ်း မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းႁၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ယူႇတီႈလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တေဢွၼ် ၵၼ် ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း