Monday, July 15, 2024

ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ ၼမ်ႉၶမ်း တၢင်တူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇတၢင်းႁၢင်ႈလီ တီႈမိူင်းၶႄႇ

Must read

ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း ၼၢင်းငၢမ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၶႅင်ႇလႆႈသူးရၢင်းဝလ်း (Miss All Nation Myanmar) မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼၢင်းႁၢင်ႈလီ တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈသူးရၢင်းဝလ်း Miaoya Title ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 29/12/2017 ပဵၼ်ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ၶႅင်ႇ Miss All Nation 2017-2018 တီႈမိူင်းယၢၼ်ႇၵျိၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း ၼၢင်းငၢမ်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈသူးရၢင်းဝလ်း Miaoya Title ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း Miss All Nation Myanmar 2017 လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး ပိူၼ်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉသႂ်ႇၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း၊ ၼွင်ႉသမ်ႉသႂ်ႇၶူဝ်းတႆးၶိုၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ။ ၸၢႆးလူင် ၶေႇမရၢတ်ႉ (ၵဵင်းတုင်) ၵေႃႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈဢွၵ်ႇၻီႊသၢႆႊပၼ်၊ ၵုပ်းလူင်သမ်ႉ သင်ႇတီႈပီႈၶိူဝ်းလဵဝ် တူၼ်ႈတီး။ ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ၼၼ် ပိူၼ်ႈသမ်ႉလိူၵ်ႈၼၢင်းႁၢင်ႈလီသုတ်း 12 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼွင်ႉ ၵႂႃႇၵေႃႉ ၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းပၢင်ၶႅင်ႇတၢင်းႁၢင်ႈလီၼၼ်ႉ ၽူႈပၼ်ႁႅင်း လႆႈၸႂ်သူၼ်ၸႂ် ၵုပ်းဝႂ်ယႂ်ႇယႂ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၶႅင်ႇၼၢင်းႁၢင်ႈလီ Miss All Nation 2017-2018 တီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၼၢင်းငၢမ်းတင်းမူတ်း ဢၼ်မႃး ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် မီး 32 မိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 18/01/2018 ၼႆႉတေ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်လိူၵ်ႈၼၢင်းငၢမ်း တႃႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈ သူးရၢင်းဝလ်းထီႉ 1,2,3 ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း ၼၢင်းငၢမ်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/07/2017 လႆႈၶႅင်ႇပေႉမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇတင်းသဵင်ႈသေ လႆႈႁပ်ႉသူး Miss Golden Land Myanmar သိုပ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်တူဝ်မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ လႆႈၵႂႃႇၶႅင်ႇ တီႈဝဵင်း လူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ပၢင်ၶႅင်ႇဝၼ်းတီႈ 13/10/2017 ၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းလႆႈႁပ်ႉလိူၵ်ႈပဵၼ် Miss All Nation Myanmar 2017။

ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းလူင်ၸၢႆးလႃႉၵျေႃႇ ၼၢင်းသႅင်သႃႇ ပွၵ်ႉႁူဝ်ၵၢတ်ႇ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး BA History ပၢႆးပိုၼ်း မိူဝ်ႈပီ 2013 ယၢမ်းလဵဝ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶူဝ်းတႆးယဵပ်ႉၶူဝ်းတႆး၊ ဝႆႉတီႈႁိူၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း