Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ RCSS ဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ NCA 4 ပီတဵမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်တၢင်းတပ်ႉ

Must read

ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS/SSA ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၺႃးႁၢမ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇတင်းၶဝ် မၼ်းယူႇတီႈ RCSS ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – NCA-S EAO/ ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2019

ဝၼ်းတီႈ 29/10/2019 ၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢၼ်ၸတ်း ႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/10/2019 ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ မၼ်းယူႇတီႈ RCSS/SSA ၵူၺ်းဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းတေမႃး တၢင်းႁူဝ်မိူင်း – တူၼ်ႈတီး ၶီႇၵႃးမႃးၼႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈ ၸႅင်ႈမႃး မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24 ။ လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈတူၵ်းလိုၼ်းႁႅင်းလႄႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်း သၢႆ တၢင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉလႄႈ ၵူဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁႂ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်မႃး တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – NCA-S EAO/ ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2019

ဢိင်ၼိူဝ်လႆႈ ၵပ်းသိုပ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လူင်ႈၼႃႈဝႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/10/2019 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တင်း တူဝ်တႅၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း တၢင်း ထိုင်မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး။ ၼွၼ်းတီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၶိုၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဢၢၼ်းသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းတီႈ 25 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း တေလုၵ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶၢမ်ႈ လၢၼ်ႇတီႈၼႃးမူၼ်း သေမိူဝ်းၵႂႃႇတၢင်း ႁူဝ်မိူင်း – လၢင်းၶိူဝ်း – မိူင်းၼၢႆး – ၼမ်ႉၸၢင် – လွႆလႅမ် – မိူင်းပွၼ် – ႁူဝ်ပူင်း – တူၼ်ႈတီး။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ၼႆႉဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/10/2019 ယူႇတီႈၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၸယၽ ႁူဝ်မိူင်း သိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးဢူး (ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် လုမ်းၵပ်းသၢၼ်) ဢၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA တီႈႁူဝ်မိူင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်း ၶၢမ်ႈၶူင်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႄႈတူဝ် ပၼ်ၶေႃႈမုလ်းၽိတ်းၵူၺ်း။ သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ တင်းၸုမ်း PNLO ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်။ သင်ဝႃႈ တေၵႂႃႇတၢင်းမႄႈသၢႆသေ ၶၢမ်ႈၵႂႃႇတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၸႅင်ႈၶိုၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လူင်ႈၼႃႈ 3-5 ဝၼ်းၵွၼ်ႇ၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၶိုတ်းတႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ပွႆးလႆႈ ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ယွၼ်ႉသဵၼ်းတၢင်း ဢၼ်တေလုၵ်ႉတၢင်း ႁူဝ်မိူင်း မႃးတူၼ်ႈတီးသေ တေလုၵ်ႉတူၼ်ႈတီး သိုပ်ႇထိုင်ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆႁိုင် 400 လၵ်ႈပၢႆ လႄႈ လွင်ႈတႃႇတေဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ ၸမ်ႁႅင်း ၵွပ်ႈၼၼ်ဢၼ်ၾၢႆႇ RCSS ဢမ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈ RCSS ၵူၺ်း”ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/10/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉ 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႃႇ 9 ၸုမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း