Monday, July 15, 2024

ၸုမ်းတႆး 9 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း

Must read

ၸုမ်းတႆး 9 ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢၵ်ႇပၢႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA။

ဝၼ်းတီႈ29/12/2017 ၸုမ်းတႆး 9 ၸုမ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး သိုၵ်း ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇတီႈမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ တႃႇငိုၼ်း 750,000 ပျႃး ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇတင်းၼမ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈပေႃးတေမီးလွင်ႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 29/12/2017 ၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈ မႂ်ႇၸိူဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မႃးယူႇတီႈဝတ်ႉ(ၵျွင်း) ႁူဝ်ဝဵင်းၶမ်း မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်၊ ယူႇယူႇၵႆႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပႆႇ ႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ၸုမ်းတႆး 9 ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸွမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP လႄႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း