Thursday, July 18, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ

Must read

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 6 ၵမ်းထူၼ်ႈ 68 တီႈဝတ်ႉထမ်မသဝၼ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။

တေထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22/12/2017-02/01/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ထိုင် လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈတင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼမ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵျွင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈယၢင်းၵူင်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶဝ်ႈဝတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ပၢင်ၶဝ်ႈ ဝၢတ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉထမ်မသဝၼ (ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ) ဢိူင်ႇယၢင်းၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးၵုလိသ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ တင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်/ပၢင်ဝၢတ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ၊ ၼိုင်ႈပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႂ်းႁူဝ်ဝတ်ႉတႆး (ႁူဝ်လဝ်ႈတႆး) ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း။ ပီၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁပ်ႉပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ် သမ်ႉ ပဵၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼမ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵျွင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈယၢင်းၵူင်ႉ၊ ပေႃးသွၼ်ႇၼပ်ႉပွၵ်ႈမၼ်း ၼႆၸိုင် ဢၼ်မႃးၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 6 ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈတင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူဝ်ဝတ်ႉထမ်မသဝၼ လႆႈႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇတေတမ်းဝၢင်းပွင်ဝၢတ်ႈ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် တေလႆႈဝႆႉ တီႈလႂ် ႁႂ်ႈမၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လၢႆးၵၢၼ်မၢႆမီႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ပွင်ဝၢတ်ႈ/တူပ်ႇဝၢတ်ႈ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈတေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သမ်ႉ တင်းမူတ်း မီး 40 ပွင်။ သင်ၶၸဝ်ႈဢၼ်တေ မႃးၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ်သမ်ႉ ၵဵင်းတုင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းပဵင်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႄႈ ၵုၼ်ႁဵင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁူဝ်ဝတ်ႉထမ်မသဝၼ (ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ)ၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2003 ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းမႃးယဝ်ႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၸင်ႇပၼ်ႇႁွပ်ႈမႃး။ မိူဝ်ႈပီ 2016 သမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉထမ်မိၵႃႉပုပ်ႉပရူင်ႇ (ဝတ်ႉၵၢတ်ႇတဝ်ႇ) ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈ လၢႆလၢႆတီႈဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/တိုဝ်းၵမ် တႃႇသင်ၶ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်းသမ်ႉ မိူၼ် ဝတ်ႉယၢင်းလေႃး ဢိူင်ႇယၢင်းလေႃးတီႈၼိုင်ႈ၊ ဝတ်ႉပႃႇၸၢမ် ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇလႄႈ ဝတ်ႉၸွမ်မႂ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21/12/2017 ထိုင် 01/01/2018 ဝႃႈၼႆ။

လႅတ်ႇၼုမ်ႇ မင်းရၢႆး (ၵဵင်းတုင်)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း