Wednesday, March 22, 2023

တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇ (Gout)

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇၼႆႉ ၽႃသႃဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ Gout ၊ ထႆးဝႃႈရူၵ်ႊၵဝ်ႉ၊ ၵႂၢမ်းတႆးတႄႉယၢမ်ႈငိၼ်းပူႇမွၼ်းၼၢႆးယႃႈႁဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၽီလိၼ် ၼႆၵၼ်ယဝ်ႉ။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈပဵၼ်မႃး၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶဝ်တေလႆႈယူတ်းယႃ တိုဝ်းၵမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ထုၵ်ႇလီလႆႈငိူင်ႉဝႄႈတၢင်းၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တွၼ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းပီႈၼွင်ႉဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဢိတ်းၼိုင်ႈ ၶႃႈၼေႃႈ။

တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၽႂ်ၵႆႉပဵၼ် ၵႆႉပဵၼ်ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းတီႈလႂ်?။
တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇၼႆႉ ၽူႈၸၢႆးပဵၼ်ၼမ်လိူဝ်ၼၢင်းယိင်း။ ၵႆႉပဵၼ်တီႈၶေႃႈတေႃႇ ၼိဝ်ႉႁူဝ်မႄႈတိၼ်၊ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းတၢင်ႇတီႈသမ်ႉ ၵႆႉပဵၼ်ၸွမ်းၶေႃႈငွၵ်းသွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်ၶဝ်ႇ၊ ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇ ၶေႃႈၼိဝ်ႉမိုဝ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?။
ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၸဵပ်းၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇ၊ ၼိူဝ်ႉၼင်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇၸဵပ်း၊ ၵႂ်ႈ၊ လႅင်ဝိုၼ်းဝိုၼ်းဝႆႉ။ ပေႃးပဵၼ်မႃး ယိၼ်းၸဵပ်းၸဵပ်းၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ထိုင် 12 ၸူဝ်ႈမူင်း တေၸဵပ်းႁႅင်းဝႆႉ၊ တေၶႅၼ်းႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းထိုင် 10 ဝၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈမၢင်ၵေႃႉ ၸၢင်ႈၸဵပ်းႁိုင် ပဵၼ်လၢႆဝူင်ႈၵေႃႈပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ တၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸပ်းမႃးၸွမ်း၊ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ပဵၼ်ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇတီႈလဵဝ်သေတႃႉ ဝၢႆးမႃးၸၢင်ႈပဵၼ်လၢႆလၢႆတီႈၸွမ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇပၢႆးမေႃယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈပဵၼ်တီႈလဵဝ်၊ ပေႃးပဵၼ်တီႈႁူဝ်မႄႈတိၼ်ၾၢႆႇၶႂႃၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တီႈၾၢႆႇသၢႆႉ၊ ပေႃးပဵၼ်ၾၢႆႇသၢႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၾၢႆႇၶႂႃ၊ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်တီႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ၊ မၼ်းပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ပဵၼ်တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈပဵၼ်လၢႆတီႈၸွမ်းၵၼ်မႃးၸိုင် ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁွင်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇ (Guot) ယဝ်ႉ။ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းၵႂ်ႈၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇ လၢႆလၢႆတီႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း (Multi-Joint Inflammation)” ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်၊ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ႁိမ်းႁွမ်း ၵႂ်ႈလႅင်ဝိုၼ်းဝိုၼ်းလႄႈ ၸဵပ်းၸဵပ်းၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်တေတူင်ႉတူဝ်ယၢပ်ႇ ယုၵ်ႉတူဝ်ယုၵ်ႉၶိင်းယၢပ်ႇ ၵွပ်ႈဝႃႈလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇၶွင်ႉၶမ်ဝႆႉ။ ပေႃးထိုင်ၸၼ်ႉၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်ၼႄဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းမႃးဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈၽိဝ်ၼင်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ထူၵ်းၵဵတ်းလွၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၶူမ်းလိတ်းလိတ်းဝႆႉၸိုင် ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈၼႄဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵွပ်ႈသင်လႄႈပဵၼ်မႃး?။
တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇၼႆႉ ပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉ- ဢႅၵ်ႊသိတ်ႉ ယူႊရိၵ်ႉ (Uric acid) ၼႂ်းလိူတ်ႈၼမ်။ တူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်းၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉ ဢႅၵ်ႊသိတ်ႉ ယူႊရိၵ်ႉ ၼႂ်းလိူတ်ႈၼမ်ပူၼ်ႉတီႈသေ လိူဝ်လူၼ်ႉၵႂႃႇတူၵ်းၶၢင်ႉၼွၼ်းႁူၼ်း ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇသေပဵၼ်ၸဵပ်းမႃး၊ ၵႂ်ႈမႃး ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလႄႈ ပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ။ ဢႅၵ်ႊသိတ်ႉ ယူႊရိၵ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်သၢၼ်ၶေႊမီႊယူႇၼႂ်းလိူတ်ႈသႅၼ်းၼိုင်ႈ၊ မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ၵၢၼ်ယွႆႈလႅဝ် သၢၼ်ၽိဝ်ႊရိၼ်ႊ (Purines) ၼႂ်းၼိူဝ်ႉထႅပ်းယႅပ်းႁေႃႇၼိူဝ်ႉတူဝ်ႈတူဝ်ၶိင်း သေပဵၼ်မႃး။

ၵူၼ်းပဵၼ်ထုၵ်ႇလီၵမ် ငိူင်ႉဝႄႈတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉသင်?။
ၵူၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉ/ငိူင်ႉဝႄႈတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်မီးသၢၼ်ၽိဝ်ႊရိၼ်ႊၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ-1.ၵိၼ်လဝ်ႈ၊ ၵိၼ်လဝ်ႈၼမ်။ 2.ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးထၢတ်ႈ (Purine)ၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇၼိူဝ်ႉသတ်း၊ သတ်းပၢင်ႇလၢႆႇ၊ ပိၵ်ႇသတ်း၊ ၶူင်းၼႂ်းသတ်း၊ ၵုင်ႈ၊ ပႃသႃႊၻိၼ်ႊ၊ ႁွႆမႅင်းပူႈ ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ 3.တူဝ်ၶိင်းလႆႈႁပ်ႉဝီႊတႃႊမိၼ်ႊသီႊ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃး။ 4)ၵိၼ်ၼမ်ႉဢတ်းလူမ်း ဢၼ်မီးၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼမ်၊ ပႃးၸဵမ်မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇမၢင်သႅၼ်း ဢၼ်မီးထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼမ်၊ ထူဝ်ႇမၢင်သႅၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸမ်း-
မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ပၢႆးမေႃယႃၶိုတ်းၵၢပ်ႈၶိုတ်းပၢၼ်မႃးသေတႃႉ ယင်းပႆႇမီးယႃႈယႃ ယူတ်းယႃ ႁႂ်ႈၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆၶၢတ်ႇလႆႈ။ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်မႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ငိူင်ႉဝႄႈပၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးထၢတ်ႈၽိဝ်ႊရိၼ်ႊ (Purines) ၼမ် ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၵၢဝ်ႇ လၢတ်ႈမႃးဝႆႉ။ သင်ဝႃႈၵိၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်လူၼ်ႉလိူဝ်၊ တၢင်းၵိၼ် မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇၵေႃႈ ဢၼ်မီးထၢတ်ႈဝီႊတႃႊမိၼ်ႊၸီႊလႂ်ၵေႃႈ ၵိၼ်ပၼ်မွၵ်ႈႁႂ်ႈပဵင်းပေႃးၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၼမ်ႉပၼ်ၼမ်ၼမ်၊ ၵုမ်းၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ႁႂ်ႈယူႇၼႂ်းပိူင်လၵ်းၸဵင်။ သင်ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းပီး ၶႂ်ႈလူတ်းၼမ်ႉၼၵ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈလူတ်းၵႂႃႇလွႆးလွႆး ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းလၵ်းၸဵင်၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိုင်ႉၵၢင်ႉယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ တၢင်းၵိၼ် ႁိုဝ် လူတ်းၼမ်ႉၼၵ်းဝႆးဝႆး။

ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၸိုင် ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈယူတ်းယႃ၊ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇသေ ပဵၼ်ၽေးတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇလၢႆလၢႆတီႈ၊ သဵၼ်ႈဢဵၼ်လႄႈၼိူဝ်ႉထႅပ်းယႅပ်း ဢၼ်ႁေႃႇၼိူဝ်ႉၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းလၢႆလၢႆတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းၾၢႆႇထႆးတီႈ www.pobpad.com
ၸၢႆးၽွၼ်းလီ သၢႆၼမ်ႉမွင်း

ၶေႃႈမုလ်း – ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 009 September, 2018

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း