Thursday, July 18, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးပွတ်းၸၢၼ်း 7 ဝဵင်း ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆးပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 7 ၸႄႈဝဵင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈမၢႆ (LoGo) ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ။

ဝၼ်းတီႈ 13/12/2017 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူင်ထတ်း ၸတ်း မႄး ၼႃႈၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ တီႈႁိူၼ်းမေႃသွၼ်ၸၢႆးပီး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီး 30 ပၢႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၸတ်းႁႃတီႈယူႇလႄႈ ၸွႆႈၶပ်း ၶိုင်ပၼ်ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း (မိူင်းထႆး)သေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈမီးဝႂ် ၵပ်းတူဝ်(မၢတ်ႈပုင်ႇတိၼ်ႇ) ဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း (ဢဵင်ႇထွင်ႇၸု) ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး 7 ဝဵင်း တေၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈမၢႆ (LoGo) ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်၊ ပွႆးပီမႂ်ႇၵေႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၼိုင်ႈ ပီလႂ် ၼိုင်ႈတီႈ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်သေႁဵတ်းၵႂႃႇ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းတႆး ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “ ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇဝူၼ်ႉၼမ် ယႃႇၸႂ်လဵၵ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်လႆႈတူၺ်းပၼ်လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လွင်ႈၼႆႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းဢၼ်ႁဝ်းတေဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈၵူၺ်းသေယူႇၽႂ်ယူႇမၼ်းယဝ်ႉ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉ ႁိုဝ်ၵေႃႈတေၸွႆႈၵႂႃႇယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး 7 ဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်တႄႉမီး မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ မွၵ်ႇမႆႇ၊ မိူင်းၼၢႆး၊ ပၢင်ႇလႅင်းသႂ်၊ႁူဝ်မိူင်း၊ၵဵင်းတွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇဢုပ်ႇဢူဝ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/12/2017 တီႈပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ထုင်ႉၼႃးၵူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

Photo: Kaw Tai Mong Pan.

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း