Thursday, July 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၺႃးၸွႆးတြႃး လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 17/1 တင်းမူတ်း မီး 14 ၵေႃႉ

Must read

ဢူးၵျႂႆႇၵျႂႆႇ ၸွမ်ၽူႈထတ်းသိၼ်လုမ်းတြႃး မိူင်းတႆးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈလႄႈၺႃး တီႉၺွပ်းသေ လႆႈထုၵ်ႇၸွႆးတြႃးမတ်ႉတႃ 17/1 ၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 14 ၵေႃႉ။

Photo by – SHAN/ ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းတီႈ 10/06/2019 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 15 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း တႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈ တင်ႈ မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုတ်ႇၵႂၢမ်းထၢမ် တွင်ႈထၢမ်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆးဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၵပ်း သိုပ်ႇ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ 17/ 1 ၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီးလၢႆမူႉ(လိူင်ႈ) လၢႆၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ဝႆႉ သမ်ႉမီးလၢႆၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢူးၵျႂႆႇၵျႂႆႇ ၸွမ်ၽူႈထတ်းသိၼ် လုမ်းတြႃးမိူင်းတႆး တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ မီး 1 လိူင်ႈ၊ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ 1 ၵေႃႉ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ မီး 3 လိူင်ႈ၊ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ 5 ၵေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး 7 လိူင်ႈ၊ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ 8 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆႉ မီး 14 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ် လႆႈၸွႆးတြႃး(ဢဝ်လိူင်ႈ) သမ်ႉ 11 လိူင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တဢၢင်းလႄႈ တင်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးတီႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 17/1 တႄႉ ဢမ်ႇမီး – ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ဢူးၵျွႆႇၵျွႆႇ ၸွမ်ၽူႈထတ်းသိၼ်လုမ်းတြႃး မိူင်းတႆး တွပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး မိူင်းတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/06/2019

ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမီးၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းဝႄႈဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈသေ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ၊ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်၊ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ဢၼ် ၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယွၼ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်း ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ။ ၸွႆးတြႃးမတ်ႉတႃ 17/1 ၼႆႉမီးတင်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ တႃႇၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၾႅတ်ႊတရႄႊယူႇၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်း လိူင်ႈၸွႆးတြႃး မတ်ႉတႃ 17/ 1 ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼၼ်ႉၵေႃႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၸၢႆးတိၼ်ႇၶျူဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးတွင်း ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၵဵပ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႇပၼ် တၢင်းၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ပိုတ်ႇဢမူႉၸွႆးတြႃး မၼ်းၸၢႆးဝႆႉလူၺ်ႈမၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 17/1 ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း