ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႁူပ်ႉထူပ်း Dr. ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here