ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here