Saturday, May 25, 2024

PPST တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် Summit ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

Must read

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် PPST တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

Photo by – NCA-S EAO/ ပၢင်ၵုမ် PPST တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ဝၼ်းတီႈ 14-18/05/2019 တေမႃးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈ မိူင်း NCA ၼၼ်ႉ တေၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပႃးႁူဝ်ၶေႃႈလၢႆလၢႆဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ KNU တင်း RCSS တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူး ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇလႄႈ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တေ ဢုပ်ႇၵၼ်ပႃး ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈယူင်ႉသၢင်ႈ PPST ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် တီႈၵိူဝ်းၵုမ် PPST လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ၶဝ်တေဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14 ထိုင် 18 ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်းလွင်ႈ တႃႇတေမႃးထတ်းသၢင်ၶေႃႈတီႈပွင်ႇ ထွႆႈၵႂၢမ်း/ၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်းၼႂ်း NCA ႁႂ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၵၼ်၊ တႃႇ တေမူၼ်ႉ မႄးၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းၶဝ် ႁႂ်ႈပေႃးမိူၼ်ၸႄႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မူၼ်ႉမႄးၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင် ႁႂ်ႈပေႃးမိူၼ်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်လႄႈ မူၼ်ႉမႄးၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်း 4 ၶေႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 11/04/2019 ယူႇတီႈၽတူဝ်ႇၸေႃးတႃႇတူဝ်ႇမူး KNU ၵႂႃႇတၢင်ႇၼႄ တီႈသုၼ်ၵၢင် ငမ်းယဵၼ် မႄးလီ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC သေ တၢင်းၾၢႆႇ NRPC ၵေႃႈ တူၵ်းလူင်းတႃႇႁပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းဢၼ် တၢင်ႇမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၶဝ် 10 ၸုမ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ် လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း 4 ၶေႃႈၼၼ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် တေလႆႈမီး ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ တီၵႂၢမ်း(ၵဵပ်းတီႈပွင်ႇ) ၼႂ်း NCA ၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်လႂ်လႃႇ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဢုပ်ႇႁူဝ် ယွႆႈမၼ်း လွင်ႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်ဝႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းထႅင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈယူင်ႉသၢင်ႈ PPST ပႃး ဝႃႈၼႆ။

“ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ PPST ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်မိူၼ်ဝႆႉသိၵ်ႈၶိုၼ်ႈလႆ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄၵၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်မူတ်းမူတ်း လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ၶဝ်တေဢုပ်ႇၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇတေႁူႉၵူၺ်း ဝႃႈတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ” ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်းသမ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တႅဝ်း ႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ (DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်း ပွႆႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC) လႄႈ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ(ALP)။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉထႅင်ႈ ၸုမ်းလႃးႁူႇတီႇမူဝ်ႊ ၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ LDU လႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း