Saturday, May 18, 2024

US တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈထႆး ၸဵဝ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽွၼ်းပၢင်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ

Must read

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း USA တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽွၼ်းပၢင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႆးဝႆး ။

Robert Palladino
Photo by Matichon/ US တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈထႆးၸဵဝ်းပိုၼ် ၽၢဝ်ႇၽွၼ်းပၢင်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 26/03/2019 Mr.ရူဝ်ႊပိူတ်ႊ ၽၼ်ႊလႃႊၻီႊၼူဝ်ႊ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း  မိူင်း USA တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈသေပၵ်းတႃပႂ့်တူၺ်းၽွၼ်းပၢင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးတီႈသဵင်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽွၼ်း ပၢင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႆးဝႆးလႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းထွင်ႁႃလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ ၊ လွင်ႈဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်းၸိူဝ်းၼႆ့ ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼၢၼ်ၸိင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 7 လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႊထႆးၶဝ်တိုၵ့်ႁူမ်ႈပႃႇတီႇယူႇ ၊ တၢင်းၾၢႆႇပႃႇတီႇပရႃႊၶျႃႊရတ်ႊ ၵေႃႈၶိုင်ႁူမ်ႈပႃႇတီႈယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့တီႈ  ၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇၽိူဝ်ႊထႆးလႆႈၼမ်၊ ပေႃးၵႂႃႇၵဵပ်းသဵင်လိူၵ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်သမ့် ပႃႇတီႇပရႃႊၶျႃႊရတ့်လႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃးၼိူဝ် သေႃဝေႃးဝႆ့ယူႇ 250 သဵင် ၽိူဝ်ႊထႆးတေဢမ်ႇပေ့ ၊ ပေႃးဝႃႈလိူၵ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ယဝ့်တႃႇတေတမ်းဝၢင်းတိုၼ်း လၢင်းၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းသမ့် သေႃဝေႃး ဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇသင်ၸွမ်းယဝ့် ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပႃႇတီႇလႂ်တေ တင်ႈလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်တႄ့ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၸႅင်ႈ လႅင်းလူဝ်ႇ သိုပ်ႇပႂ့်တူၺ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၵူၺ်း ယဝ့်” ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း (သေႃႊသေႃႊ) မီး 500 တီႈၼင်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်  ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်တင်းမူတ်းတူဝ်ႈမိူင်း မီးၼပ့်မိုၼ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းမီး 100 ပၢႆ။ ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႊထႆးၼႆ့ ပဵၼ်သၢႆၸွမ်   ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်ႊသိၼ်ႊ သိၼ်ႊၼဝတ်ႊ ၵေႃ့လႆႈပၢႆႈယၢၼ်မိူင်းဝႆ့။ ပႃႇတီႇၽလင်ႊ ပရႃႊၶျႃႊရတ်ႊသမ့် ပဵၼ်ပႃႇတီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း