ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here