PPST ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶိုၼ်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉပၢင်ၵုမ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ပေႃးလိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၼႆႉသဵင်ႈ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႄႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU လၢတ်ႈ။

Photo by – NCA-S EAO/ ပၢင်ၵုမ် PPST တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10-11/10/2018

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPST) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢုပ်ႇ ဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼႆသေတႃႉ ပႆႇပဵၼ်ၸတ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ်။

ၽတူဝ်ႇသေႃးၵွႆႇထူးဝိၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ဝႃႈ“ တွၼ်ႈတႃႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ PPST တၵ်းလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် လႄႈ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉဢုပ်ႇ ဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းယူႇ ဝႃႈတေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ”ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တၵ်းလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/02/2019 ၼၼ်ႉ NRPC သုၼ်ၵၢင်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၶိုၼ်းမႄးလီၵၼ် ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တင်း ၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တၢင်းၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႄႇမီးပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း PPST ၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်း လူင် ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇ PNLO လၢတ်ႈ။

ၾၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA (PPST) သမ်ႉမီး ၶွင်ႇ သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ (DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC) လႄႈ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ(ALP)၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇတီႇမူဝ်ႊ ၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ LDU လႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

PPST ၼႆႉ ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၶဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵွၼ်ႇၼႃႈပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 သေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၵိုတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here