ပၢင်ပွႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလႆႈ ၼေတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၼေပႃးၸိူဝ်ႉမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႇႁူဝ် တီႈတူၼ်ႈတီး

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here