Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

TYO သီႇသႅင်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃပူၵ်းပွင်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

TYO သီႇသႅင်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃပူၵ်းပွင်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃပူၵ်းပွင် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵၢၼ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်မီးၶၼ်လီ။ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃပူၵ်းပွင် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တီႈဝတ်ႉသႃသၼႃလင်ၵႃႇရ ဝတ်ႉၵျွင်းတႆး ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“...

Latest news

- Advertisement -spot_img