Saturday, June 15, 2024

TYO သီႇသႅင်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃပူၵ်းပွင်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃပူၵ်းပွင် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵၢၼ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်မီးၶၼ်လီ။

Photo by Sai Pune Harn / TYO သီႇသႅင်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃပူၵ်းပွင်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 21/10/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃပူၵ်းပွင် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တီႈဝတ်ႉသႃသၼႃလင်ၵႃႇရ ဝတ်ႉၵျွင်းတႆး ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈ ၼမ်ႉၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လႆႈၵႃႈၶၼ်ဢၼ်ၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈမီးလွၵ်းၵၢတ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်း ၊ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမီးပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶႅမ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၵေႃပူၵ်းပွင်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈၽွတ်ႈဝႆႉသၢမ်တွၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆႇႁႃလွၵ်းၵၢတ်ႇ၊ ၾၢႆႇႁႃလွၵ်းလၢႆး Technical ၊ ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 29 -30/ 03/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း   ၸုမ်း Winrock International ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၾၢႆႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပိူဝ်ႈယုၵ်ႉ မုၼ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႂ်ႈတိူဝ်းတွၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း