Wednesday, December 6, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

000 ပၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး လႆႈႁပ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ် 1

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 6, 000 ပၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး လႆႈႁပ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ် 1,000 ထူင်ပၢႆ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်းပၢႆႈၽေး လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး 6 တီႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ ၸိူဝ်း ႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၼႆႉ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼၵမ်ႉၸွႆႈၶဝ်ႈသၢၼ်တႃႇၶဝ်ႈ 1,000 ထူင်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး(လႅၼ်လိၼ်ထႆး) လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်သေ သိုဝ်ႉၶဝ်ႈ သၢၼ်သူင်ႇၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 1,130 ထူင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img