Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 6, 000 ပၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး လႆႈႁပ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ် 1,000 ထူင်ပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်းပၢႆႈၽေး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး 6 တီႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ ၸိူဝ်း ႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၼႆႉ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼၵမ်ႉၸွႆႈၶဝ်ႈသၢၼ်တႃႇၶဝ်ႈ 1,000 ထူင်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး(လႅၼ်လိၼ်ထႆး) လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်သေ သိုဝ်ႉၶဝ်ႈ သၢၼ်သူင်ႇၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 1,130 ထူင် (ထူင်ၸၢၼ်ႈ) တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 6,200 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းယူႇ ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး-ထႆး မိူၼ် ၼင်ႇ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း၊ လွႆတႆးလႅင်း၊ လွႆလမ်၊ လွႆသၢမ်သိပ်း၊ လွႆၵေႃႇဝၼ်းလႄႈ ၾၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းငိုၼ်းႁွမ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး (လႅၼ်လိၼ်တႆး) လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈသူင်ႇၵႂႃႇ ၶဝ်ႈသၢၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈသူင်ႇၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2017 ၼၼ်ႉ။ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၼႂ်း လိူၼ်ဢေႊပပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်ဢၼ်သူင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း 1,130 ထူင်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈ တင်းမူတ်း ယင်းတိုၵ်ႉၶၢတ်ႇယူႇ။ မၢင်လိူၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈမီး။ ယွၼ်ႉၼၼ် တေႃႈ လဵဝ်ၼႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းလူဝ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶဝ် သူင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းလင်ၼႆႉ တေၵုမ်ႇ တႃႇၶဝ် မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်း ၸဵမ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸွႆႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်မႃး ၵေႃႉဢိတ်းၵေႃႉဢွတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၼႃႇၼႆႉပဵၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်ပီႈ ၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၸွႆႈမႃးၸိုင် ငိုၼ်းၵေႃႈလီ၊
ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈလီ။ ပေႃးပဵၼ်ငိုၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁွမ်ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၸွႆႈမႃးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်သေ သူင်ႇမိူဝ်းပၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဝၢႆးသေ မုၵ်ႉၸုမ်း The Border Consortium (TBC) လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊျပိူဝ်ႊ 2017။ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်။ ၵူၼ်း 6000 ပၢႆတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး(လႅၼ်လိၼ်ထႆး) လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လႄႈ သူၼ်းတုမ်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးမႃးယူႇၸွမ်းပၢင်သဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး ဢၼ်လႆႈသူင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႂႃႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁူဝ်ၵူၼ်း 6,200 ၵေႃႉ တႃႇပၢင်သဝ်း 6 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း သူင်ႇပၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ် 80 ထူင်၊ လွႆတႆးလႅင်း 400 ထူင်၊ လွႆလမ် 100 ထူင်၊ လွႆသၢမ်သိပ်း 100 ထူင်၊ လွႆၵေႃႇဝၼ်း 400 ထူင်လႄႈ ၾၢင် 50 ထူင် တင်းမူတ်းႁူမ်ႈ သူင်ႇပၼ် 1,130 ထူင် မႅၼ်ႈငိုၼ်း 809,000 ဝၢတ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးၵႃႈၵႃး တေႃႉသူင်ႇထႅင်ႈ 53,400 ဝၢတ်ႇ တင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ 862,400 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးၼႆႉ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် မႃးလႄႈ တွင်ႈထၢမ်လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းတႃႇတေၵမ်ႉၸွႆႈၶဝ်ႈမႃးၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈမၢႆ 088-0818886 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း