Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႅင်းယၢၼ်

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 29 ၵေႃႉ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈသင်ႇၶရပူႇရီႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ - ၶၢဝ်ႇ Bangkok Post တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပလိၵ်ႈထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img