Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၸတ်းပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထၶၢဝ်းမႆႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ  ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ ၶၢဝ်းမႆႈ မီးမေႃသွၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း 75 ၵေႃႉ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3/3/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/3/2020 တီႈဝတ်ႉၵျွင်းလိၼ်လမ် ၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ။ ၶူးၸၢႆးၶမ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ၸတ်းမႃးၵူႈပီႈၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။  မၢင်ပီၵေႃႈမီးမေႃသွၼ် 100 ပၢႆ မၢင်ပီၵေႃႈမီး 70-80 ၸိူဝ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ။ - ဝႃႈၼႆ။  

Latest news

- Advertisement -spot_img