Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်;

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈၽၢၼ်ၵိၼ်း

ဢႅၼ်ႊထူဝ်ႊၼီႊ ပလိင်ႊၵၼ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းၽတ်းပူၼ်ႉမႃးဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၽၢၼ်ၵိၼ်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးႁဵတ်ႇၽူလ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်း၊ ပဵၼ်လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးတိုၵ်းသူၼ်ႊႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပၼ်ႁႅင်းဢီးမိူင်းရတ်ႉသျႃး ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉလၢႆးၵမ်ၵိၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ ယွၼ်ႉၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ၊ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉလၢႆးပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃး မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၺၢၼ်ႇပၺ်ႇၺႃႇပၢႆးဝူၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပလိင်ႇၵၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပႃးၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img