Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းပွႆႇၽူႈတႅၼ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ  2020 သေႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်ၺႃးၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်တဵမ် 3 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ပွႆႇပၼ် ၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/2/2021    ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈႁိူၼ်းယေး ဢွင်ႈတီႈယူႇၽႂ်မၼ်းလႆႈယဝ်ႉ  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ၸၢႆးမျိၼ်ႉဢွင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img