Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၢဝ်းတႆး 3 ၸႄႈဝဵင်း

ပီႈၼွင်ႉတႆး – ထႆး ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉထႆး - တႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင်၊ မႄႈဢၢႆးလႄႈ ၶျႆးပၵၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img