Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်လွႆၼွႆႉ

ၶူဝ်လွႆၼွႆႉ မိူင်းပၼ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ တေႇပိုတ်ႇၸႂ်ႉ 

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ပႃးၸဵမ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႅတ်းမႆႈလၢႆႈ ပိုတ်ႇပၢင် ၶူဝ်လွႆၼွႆႉ မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်တိတ်းတေႃႇပၼ် ဝူင်ႈၵၢင် လၢင်းၶိူဝ်း - မိူင်းပၼ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2018 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ငဝ်ႈလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း၊ ၾၢႆႇ ၽွင်း ငမ်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းပၼ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ဢိၵ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img