Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်း/ တေႃႇဢႃယု ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇတေႃႇဢႃယု/ ပိၼ်ႇပပ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် (နယ်စပ်ဖြတ် သန်းခွင့်လက်မှတ်) ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 200 – 300 ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ထႆးလႄႈမၢၼ်ႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၶူဝ်မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆ (1) ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img