ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တွၼ်ႈ-1၊ 2018/12/04၊ BNI/SHAN TV Program, 2018/12/04

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here