ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here