ၵၢၼ်ႁၢင်းႁႅၼ်းတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here