ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးႁပ်ႉတုင်းပီမႂ်ႇတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

0
89

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး (ပီတႆး 2113) ၼီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးႁပ်ႉတုင်းပီမႂ်ႇတႆး တီႈၼႂ်းမိုဝ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး (ပီတႆး 2109) ၼီႈတီႈတူၼ်ႈတီး တႃႇၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး (ပီတႆး 2113) ၼီႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယႂ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

Photo by – Noon Mo/ ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး လႃႈသဵဝ်ႈ မႃးႁပ့်ဢဝ်တုင်းပီမႂ်ႇတႆး တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2018

ၶွမ်ႊမတီႊၸတ်းပွႆးလႃႈသဵဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2018 ႁပ်ႉဢဝ်တုင်းပီမႂ်ႇတႆး ၼႂ်းမိုဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး (ပီတႆး 2109) ၼီႈ တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇ တီႈၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇဝႆႉထႃႈဢွၼ်တၢင်း။ တွၼ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆးဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ။ ၽိူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈတေႁပ်ႉတုင်း ပီမႂ်ႇတႆး ပႃးၼႆလႄႈ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး မိူဝ်ႈပီ 2014 (ပီတႆး 2109) လုင်းၸၢႆးထုၼ်းမျႃႉ လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈ ပၼ် တီႈလုင်းၸၢႆးၵျေႃႇထေး ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၸတ်းပွႆး 2018 (ပီတႆး 2112) ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈတုင်းပီမႂ်ႇတႆးၼၼ်ႉ မီးၽူႈ ၼမ်းၼႃႈ၊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉတွၼ်ႈ မွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၸွႆႈငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢင်ပွႆး တႃႇ 35 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈလုင်းထုၼ်းမျႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းပရႁိတ ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၼမ်ႉၶူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႄႈ တင်းမေးၼၢင်း ၼၢင်းၸူႉၸူႉသၢၼ်ႇ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼသေ လဵင်ႉလူ ၶဝ်ႈၶမ်ႈ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်ၼႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈပီ 2012 (ပီတႆး 2107)။ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်သမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈပီ 2014 (ပီတႆး 2109)။ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ပီ 2018 (ပီတႆး 2112) ၼႆႉသမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 ထိုင် 9 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here