ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလိူၼ် 12 တႃႇ 10 ဝၼ်း

ၵူႈပီ ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း(ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်) တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းယူႇတႃႇသေႇ ပီၼႆႉသမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇ 9 ဝၼ်းၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်း 10 ဝၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – 7day daily/ ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈပီ 2017

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး တၢင်ႇထိုင် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 17/10/2018 ၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆး 10 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ႁူင်းၾႆးမိၼ်သေ တေတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇယေးငိုၼ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Voice ဝႃႈ “ တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ပွႆးၼႆႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတေလူတ်းယွမ်းၼႆသေ ၵူႈပီဢၼ်ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး 10 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ တႅပ်းတတ်းတေၸတ်း ႁဵတ်း တႃႇ9 ဝၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉဝႃႈ တူဝ်ၼပ်ႉမၢႆ 9 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇလီၼႆသေ ၶဝ်ၸင်ႇ တၢင်ႇၼႄ တုၵ်းယွၼ်းမႃး ၶႂ်ႈႁဵတ်း 10 ဝၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီ ၼိုင်ႈပီလႂ် ၸတ်းႁဵတ်းမႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း။ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လွင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼႂ်းပၢင်ပွႆး တင်းမူတ်းတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ မွၵ်ႈ 2,800 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊၸတ်းပၢင်ပွႆးဢုပ်ႇၵုမ်တႅပ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်ပွႆးလိူၼ် 12 တႄႇဝၼ်းတီႈ 15 ထိုင် 22 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here