ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇႁူင်းတိုတ်းယႃႈ မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

0
52

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်ႇႁူင်းမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸၢႆး/ ယိင်း ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။

Photo by – ႁူင်းပွႆႇသဵင် တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ/ ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းတိုတ်းယႃႈ ၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် SSPP/SSA ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး

တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/09/2018 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်မႃး မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်မီး 18 ၵေႃႉ၊ ၶၢဝ်းတၢင်းမူၼ်ႉမႄးပၼ် ႁိုင် 6 လိူၼ်တႅပ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈ ဢၢၼ်းတေ ႁပ်ႉၽူႈတေမူၼ်ႉမႄး တူဝ်ၸႂ် တႃႇ 100 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ႁၢၼ် သၢႆလၢဝ်ၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်မႃးမူၼ်ႉမႄး တူဝ်ၸႂ်ၼႆႉ ၵူႈဝၼ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း လုၵ်ႉသုၵ်ႈၼႃႈ၊ ယၢမ်း 6-8 မူင်း ထွမ်ႇ တြႃးလႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉ၊ ယၢမ်း 8 မူင်း ၶိုင်ႈသမ်ႉ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၼ်ႂ်၊ ယၢမ်း 9 – 12 မူင်း၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်၊ ယၢမ်း 12 မူင်း ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း လိုဝ်ႈတူဝ်ၸႂ် ဝၢႆး သေၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈသမ်ႉ ၵွၼ်ႇပႆႇၼွၼ်း ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႈၽြႃး ၼင်ႈတြႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇၼွၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇႁူင်းမူၼ်ႉမႄး(တိုတ်းယႃႈ)ၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ႁူႉလႆႈဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇတိုၵ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းယူႇ။ တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ႁိမ်းႁွမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵိၼ်ယႃႈၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆး ယူႇလီ၊ ႁၢင်ႈၾၢင်ႁၢႆႉၸႃႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတေ ဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းမီးပႃး လွင်ႈသွၼ် ႁဵၼ်းၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ပၢႆးၸၢၵ်ႈ၊ ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ တႃႇပူၵ်းပွင်ၽဝတူဝ်ၵဝ်ႇ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း ယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၽႂ်မၼ်း။ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇ ပၢင်ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းမူၼ်ႉမႄးယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁူင်းမူၼ်ႉမႄး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင် ၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး ငိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶႂ်ႈမႃး မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸၢႆးယိင်း ၵူႈၵေႃႉ သင်ၽူႈလႂ် ၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးၼႆၸိုင် တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတီႈ ဝၢၼ်ႈမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်းလႄႈ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 1 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး။ ဢၼ်တၢင်းၾၢႆႇၶၢဝ်ႇမိူင်း ၿင်ႊၵလႃႊတဵတ်ႊၶျ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸီႉၼႄးဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ မီးႁူင်းႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်း ၼႂ်း မၢႆ 2 SSPP/ SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉ လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၽႂ်ၽူႈလႂ် ၶႂ်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ယိၼ်းလီ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသူင်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။

လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ – ၼွင့်ယုမ့်

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here