Saturday, May 25, 2024

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ၶိုၼ်းမႄးၽႅၼ်ႁွႆႈၶိုၼ်း ၼ်ႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၼိုင်ႈၶမ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇပၢႆႉ/ ၽႅၼ်ပၢႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင် မႂ်ႇၼိုင်ႈၶမ်ႈ ပီတႆး 2112 ၼီႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တင်းၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တၢင်ႇ/ၽႅၼ်ၶိုၼ်း ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉ မႃး ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၸႂ်ႉပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ(1) ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ “ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉသေ ၵမ်ႉၸွႆႈဢွၵ်ႇငိုၼ်းပၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇလႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း တင်း ၽူႈတႅၼ်းလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးလႄႈ ဢဝ်တၢင်း လွင်ႈ ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်သေၵေႃႈ လႆႈတၢင်ႇပၢႆႉ/ၽႅၼ်ပၢႆႉမႃးၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း။ ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၼႆ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈႁႃတၢင်းၽိတ်းၵၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး တၢင်ႇ/ၽႅၼ် တႅမ်ႈဝႆႉ လိၵ်ႈတႆးတင်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈၵူၺ်း။ တေႃႈလဵဝ် ယႃႉပႅတ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈပႅတ်ႈသေ ၶိုၼ်းမႄးတႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ “ မိုင်းနန်း” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလၢႆႇ လူင်းပိုၼ်ႉ တီႈ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းတပ်ႉ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉၼႆသေ ထူပ်းႁၼ်ပၢႆႉၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ၵိင်ႇၽႄမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေး သီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်၊ ယွၼ်ႉပၢႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေတူဝ်ၼႆသေ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပူတ်းပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်းၼႆႉ မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢွၵ်ႇဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၼွင် တီႈပၢႆႉၼၼ်ႉ တႅမ်ႈ လိၵ်ႈတႆးတင်း လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ တႅမ်ႈဝႆႉ “ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈၽႅဝ်ထိုင် မိူင်းၼၢင်း” MONG

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း