Saturday, May 25, 2024

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁႂ်ႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

Must read

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၵ်ႉၼၢႆထိုင်ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပီမႂ်ႇ 2112 ၼီႈ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – “ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး ဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်ၵွၼ်ႇမိုၼ်ႉသိုၼ်း တႆးဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉပႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး၊ တူၼ်ႈၸႂ်၊ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊လွင်ႈပၢႆး ဝူၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈတိူဝ်းတွၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။

- Subscription -

ဢဵၼ်ႁႅင်းလႄႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆႉၸၢႆႇတႃႇပၢင်ပွႆးပၢင်လၢမ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ပိူင်လူင်မၼ်းလူဝ်ႇဝႆႉၸၢႆႇ တႃႇၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးႁူႉမေႃ၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ လွင်ႈပၵ်းပိူင်၊ လွင်ႈ IT ၊ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးၵိုင်ႇငၢမ်ႇတင်းၸိုဝ်ႈသဵင်ပိုၼ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်ႉငိူၼ်ႈၵူၼ်းတႆး သေၵမ်း။

ၽွင်းမိူဝ်ႈသၢင်ႈႁႅင်းယုၵ်ႉမုၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ဢၼ်တေလႆႈၼၵ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼႆႉသမ်ႉပဵၼ် လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ ။ တႃႇတေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၵၼ်လႆႈသမ်ႉ တေလႆႈမေႃ ယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၼ်ႁႃ၊ တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ၵူၺ်းၸင်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃ၊ လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉလူဝ်ႇမေႃဢဝ်ၸႂ်ႉပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ။

လၢႆးတၢင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ လီလႆႈလူင်းမိုဝ်းတိုဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁူမ်ႈပႃး ပီႈၼွင်ႉၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းတေႃႇၵၼ်ၵႂႃႇၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပွင်သၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈၶွတ်ႇ လိူတ်ႈၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းလၢႆ ”ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း