Thursday, May 23, 2024

မူထိူၼ်ႇၶဝ်ႈထုၺ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ

Must read

မူထိူၼ်ႇၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထုၺ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း သူင်ႇယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၼမ်ႉၶမ်း ယႃဢမ်ႇလႆႈလႄႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 မူထိူၼ်ႇတူဝ်ၼိုင်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃးသေ မႃးထုၺ်သႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆး ထုၼ်းဢူး ဢႃယုမွၵ်ႈ 35ပီ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈငွၼ်းဢိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃလူင်ၼမ်ႉၶမ်း ယွၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈယႃဢမ်ႇတၼ်းသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလႃႉမိၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၽွင်းၸၢႆးထုၼ်း တိုၵ်ႉဢုၼ်ႇၽၵ်းတေၵိၼ် ၶဝ်ႈဝၼ်းယူႇၼၼ်ႉ မူတူဝ်ၼႆႉလုၵ်ႉလႂ်မႃးဢမ်ႇႁူႉ မႃးထုၺ်ပၼ်မၼ်းၸၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးသူင်ႇႁူင်းယႃ ၵူၺ်းၼႃႇမၼ်းၸၢႆးမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ” ။

မူထိူၼ်ႇတူဝ်ၼႆႉလုၵ်ႈတၢင်းလႂ်မႃးဢမ်ႇႁူႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈၵၼ် လမ်းယိုဝ်းသေတီႉလႆႈတူဝ်တၢႆမူတူဝ်ၼႆႉ။ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈမီးမူထိူၼ်ႇၶဝ်ႈ ထုၺ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆမႃးသေပွၵ်ႈ ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း