Wednesday, December 6, 2023

RCSS/SSA မိူင်းပၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းလႄႈ မႆႉတႃႇႁဵတ်းႁိူၼ်း 3 လင်ဢၼ်ၺႃးၸုတ်ႇၽဝ်

Must read

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လုမ်းၵပ်းသၢၼ်မိူင်းပၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် ပၼ်ငိုၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်းမႆႉ တႃႇၸဝ်ႈႁိူၼ်း3လင်ဢၼ်ၺႃးၽဝ်။

ဝၼ်းတီႈ 17/11/2017 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း 3 လင်၊ဢၼ်ၺႃးၽဝ် ၼိုင်ႈလင်လႂ် 200,000 ပျႃးလႄႈမႆႉတႃႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ် ႁဵတ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈဢွင်ႇၵႅၼ်ႇမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS မိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႈပဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵုမ်ႇၶီၸႂ်မွင်ၸႂ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၼင်ႇဢၼ်ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁဝ်းၵေႃႈၼင်ႇ ႁိုဝ်တေလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလႆႈၸွႆႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတူၺ်းလွမ်ၵႂႃႇ ” ဝႃႈၼႆ ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆသေ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS မႃးၸွႆႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးႁႅင်းၸႂ်လႄႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်မႃး ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းတႄႉၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပၢႆ ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း လုင်းၸၢႆး ၵျေႃႇ + ၼၢင်းထူၺ်းသေၸုတ်ႇၽဝ်လၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်းလုင်းၶတ်းတိယ + ပႃႈၼၢင်းၶမ်း လႅင်လႄႈ လုင်းၸီႉၼ+ပႃႈၸိုၼ်ႈ ပွၵ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ႁိူၼ်းဢၼ်ၾႆးတႄႇမႆႈ 2 လင်တႄႉဢမ်ႇလိူဝ်သင် ထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈတႄႉ တၼ်းမႆႈၶိုင်ႈလင် သုမ်းၵႃႈ ၶၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 4,820,000 မွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပျႃး။

ယၢမ်းလဵဝ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်းဝႆႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈမၼ်းၸၢႆးယွင်ႇယႃႈ – ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတႄႉဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈယိုၼ်ယၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း