ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလုၵ်ႈလၢင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈ TNLA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ဝၢႆးဝၢႆး

0

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here