ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းNCA 3rd

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here