Saturday, May 18, 2024

ထုင်ႉမိူင်းၸီး ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၶူဝ်လႄႈ ၼႃးလူႉၵွႆၼမ်

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈၼွင်းတူင်ႈႁႆႈတူင်းၼႃး ၶူဝ်တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 01/09/2018 ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၸီး၊ ၼမ်ႉၶင်းလႆလူင်းၸူးၼမ်ႉၼိမ်း ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လႆၶဝ်ႈထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈတူင်းၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၶူဝ်တိုင်း ယၢဝ်းဢၼ် ပဵၼ်ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉၶဝ်ႈၸူးဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼၼ်ႉလူႉၵွႆ ၊ ၶူဝ်ၼမ်ႉၸီး တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေႃႈလူႉၵွႆ ၵူၼ်း    မိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း။

ၸၢႆးၶႂၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸီး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇတႄႉၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်တေၶဝ်ႈဝဵင်းၵေႃႈၶဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်တေ ဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ်ၵေႃယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸွႆႈတူၺ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်း 930 လင်၊ မီး ဝၢၼ်ႈ 21 ဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈသူၼ်ၼႃး ။ ပေႃးၶူဝ်ၼႆႉလူႉၵွႆသေ ဢမ်ႇမႄးယဝ်ႉလႆႈဝႆးဝႆးၸိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း12 ဢိူင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇဢိူင်ႇ   မိူင်းၸီး၊ ဢိူင်ႇၼွင်လူင်၊ ဢိူင်ႇမိူင်းႁွမ်၊ ဢိူင်ႇပႅင်းၶၢၼ်၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလဝ်း၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ဢႅတ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈတၢပ်ႈ၊ ဢိူင်ႇ ၼွင်တွင်း၊ ဢိူင်ႇပၢင်ၵေႃႇ၊ ဢိူင်ႇ မိူင်းပေႃး၊ ဢိူင်ႇမိူင်းထၢမ်လႄႈ ဢိူင်ႇယိင်းမေႃးၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁူပ်ႉထူပ်း   တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း