Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊပၢင်ပွႆး တၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်လွင်းႁဵတ်းၵိုၵ်းပွႆးႁပ်ႉၸဵင်

Must read

ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်ႉ တေမီးပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႊပွင် ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးတင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပႃးပၢင်လွင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 17-19/11/2017 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ တေၸတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးတင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မၼ်းမီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ တေမႃးႁဵတ်းပၢင် တေႃႇလွင်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးတင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးပွႆႇပၼ်ႁဵတ်းၼႆ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈ တင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တေ လူႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ပွႆးၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးႁဝ်းလႄႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ပၢင်ပွႆးႁဝ်းၵေႃႈ တေလူႉပႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ တိုၵ်ႉဝႃႈမီးၵၢၼ် လၵ်ႉႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်းယူႇၸိုင် တေဢဝ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ ႁူႉတင်းၵမ်ႇၽႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး တူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ ၶွမ်ႊမတီႊပၢင်ပွႆးႁၢမ်ႈတၢပ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ပၢင်တေႃႇ လွင်း။ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းသူးၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ပေႃး ၼၼ် ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလူး သမ်ႉတေဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသင် ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းပၢင်ပွႆး။ ပေႃးဝႃႈ တေၵဵပ်းၶွၼ်ႇပၢင် တေႃႇ လွင်းသေ ႁဵတ်းၼႆ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း 3 ဝၼ်း ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးသမ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/ 2017 ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး။ ဝၼ်းတီႈ 18 သမ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးပၢင်လဵၼ်ႈၸဵင်၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 19 သမ်ႉ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ လဵင်ႉလူပီႈၼွင်ႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်/ ၵူၼ်းထဝ်ႈ တင်း ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း