Saturday, May 18, 2024

ၼမ်ႉထူမ်ႈမိူင်းတူၼ် ထူမ်ႈပႃးႁႆႈၼႃး တူၼ်ႈၶဝ်ႈလူႉၵွႆၼမ်

Must read

ၼမ်ႉတူၼ် တင်း ၼမ်ႉၼႃးၼိဝ်ႉ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ႁိမ်း 20 လင် လႄႈတူင်ႈၼႃးလၢႆလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊ ၶဝ်ႈၼႃးလူႉတၢႆမူတ်း။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 30/08/2018 မႄႈၼမ်ႉတူၼ် တင်း မႄႈၼမ်ႉၼႃးၼိဝ်ႉ လႆႈလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တၢင်းပွတ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃ ယဵၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလႄႈ ပွၵ်ႉၵမ်မထၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29 သေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၵႄးၼမ်ႉတူၼ် တင်း ၼမ်ႉၼႃးၼိဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ၊ ထိုင်မႃး ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 30 ၼမ်ႉၸင်ႇလႆလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ။ ၼမ်ႉတူၼ် တင်း ၼမ်ႉၼႃးၼိဝ်ႉၶႃႈ သွင်ၵႄးၼႆႉၶႃႈ ၼွင်းထူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ၾႆးၵေႃႈၶၢတ်ႇ တင်းဝၼ်း တင်းၶိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၾၢႆၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈမႄႈၼမ်ႉၼႃးၼိဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်း။ တီႈၶူဝ်တင်းဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်းၵေႃႈလူႉပႃး၊ လင်ႁိူၼ်းႁိမ်း 20 လင်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၵေႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၵၼ်။ ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ ထူမ်ႈၼႃးပွတ်းဝၢၼ်ႈၾၢႆၶႄႇ။ တူၼ်ႈၶဝ်ႈလူႉၵွႆမူတ်း ယင်းလႆႈမႆႈၸႂ်တႃႇပီၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းပီၼႆႉ ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 2 ထူမ်ႈလင်ႁိူၼ်း ဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁႆးလႄႈ ပွၵ်ႉတႆးမႂ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လင်ႁိူၼ်း ဢၼ် ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉ တေမီးႁိမ်း 70 လင်ႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း